SEO analýza - objednávka

Ľudská kontrola:
Číslo 169 je


Google PageRank™

SEO analýza pre vyhľadávač Google sa zameriava aj na PageRank. Google PageRank je veľmi dôležitý rank pretože odráža dôležitosť web stránky.

Celý rank vychádza z filozofie, že ak jedna stránka odkazuje na inú tak ju vlastne doporučuje ako dôležitú z jej pohľadu. A teda sa hodnotenie web stránky nepočíta iba z počtu odkazov, ktoré na ňu vedú, ale berie sa do úvahy aj hodnotenie odkazujúcich stránok.

Presný výpočet ako sa ráta Google PageRank nieje známy a dokonca podľa informácii zo spoločnosti Google sa stále priebežne upravuje.

Google PageRank rozlišujeme:

  • Reálny PageRank
  • Toolbar PageRank alebo označovaný aj ako Google Toolbar PageRank

Prečo sa PageRank volá PageRank

Pôvodný algoritmus tvoriaci základ vyhľadávača Google navrhli Larrym Page a Sergej Brinn. Podľa vyjadrení spoločnosti Google bol algoritmus pomenovaný po Pageovi.


Reálny Google PageRank

Reálny PageRank je dôležitý z hľadiska umiestnenia stránok vo výsledkoch vyhľadávania služby Google.

Reálny PageRank môže nadobúdať hodnotu 0 až 1. Táto hodnota sa však nedá nijako zistiť, Google túto informáciu nezverejňuje.

Google prevádza reálny PageRank na Google Toolbar PageRank logaritmicky, preto je rozdiel medzi vyššími rankami väčší ako medzi nižšími.Google Toolbar PageRank

Google Toolbar PageRank sa dá zistiť ak použijeme Google Toolbar.

Google Toolbar PageRank môže nadobúdať hodnotu 0 až 10.

Google prevádza reálny PageRank na Google Toolbar PageRank logaritmicky, a tak je rozdiel medzi vyššími rankami väčší ako medzi nižšími.


Ako si zvýšiť Google PageRank

Zvýšiť PageRank Vašej stránky je možné získavaním spätných odkazov.

Ak chceme zvýšiť Google PageRank, je dôležitá aj relevantnosť spätných odkazov. To znamená, že je veľmi dôležité, aby odkazy ktoré vedú na Vašu web stránku boli zo stránok s podobnou tematikou, ako obsah Vašej web stránky.


SEO analýza a Google PageRank

SEO analýza zisťuje aktuálny Google Toolbar PageRank pre danú web stránku a samozrejme aj stav spätných odkazov na danú web stránku. Prípadne to, či vôbec nejaké spätné odkazy vôbec existujú.