SEO analýza - objednávka

Ľudská kontrola:
Číslo 60 je


SEO analýza - slovníček základných pojmov

Prinášame Vám malý slovníček základných pojmov ktorými sa zaoberá SEO analýza.


Rank / Ranking

Pod pojmom Ranking sa rozumie hodnotenie kvality web stránok z pohľadu vyhľadávačov. Rank je konkrétne číslo vyjadrujúce kvalitu web stránok.

Najznámejším a zároveň najdôležitejším je vyhľadávač Google a jeho Google PageRank™.

Z hľadiska SEO analýzy a SEO optimalizácie sú dôležité tieto Ranky:

  • Google PageRank™ - tvorí základ vyhľadávača Google
  • Alexa rank hodnotí koľko užívateľov videlo danú web stránku
  • S-rank - ranking spoločnosti Seznam.cz - dôležitý najme pre web stránky v Česku
  • JyxoRank - hodnotenie web stránok podľa jyxo.cz - kedysi dôležitý najme pre web stránky v Česku
  • Compete - hodnotí návštevnosť milión najnavštevovanejších web stránok na sveteHlavička web stránky, Titulok a Meta tagy

SEO analýza sa zameriava aj na hlavičku web stránky a titulok a meta tagy ktoré sa v nej majú nachádzať.

SEO analýza hlavičky web stránky sa zameriava najmä na:

  • Titulok (Title) web stránky - hodnotí sa stručnosť a výstižnosť
  • Meta tag Popis (Description) - mal by obsahovať stručný popis stránky
  • Meta tag Kľúčové slova (Keywords) - mal by obsahovať kľúčové slova charakteristické pre web stránku
  • Meta tag Robots - mal by obsahovať odkaz na súbor Robots.txt
  • Meta tag Kódovanie HTML (znaková sada) - veľmi dôležité pre web stránky s diakritikou, najmä pre slovenské a českéSEO analýza CSS a JavaScriptu

Kaskádove štýly (CSS) - mali by byť definované v externých súboroch *.css.

JavaScript (JS) - JavaScript by mal byť tiež uložený v externých *.js súboroch.


SEO analýza - Iné

Validita - každá web stránka by mala dodržiavať štandardy (HTML, CSS, ...) aby bola správne zobrazovaná a tým pádom aj čitateľná. Validita web stránky je dôležitá aj z pohľadu indexácie web stránok robotmi vyhľadávačov.

Počet indexovaných stránok - SEO analýza zisťuje počet indexovaných web stránok v najpoužívanejších vyhľadávačoch ako Google, Yahoo, ...

Počet odkazujúcich stránok - SEO analýza zisťuje počet web stránok ktoré odkazujú na Vašu web stránku

Prístupnosť - SEO analýza môže zisťovať prístupnosť web stránky bez ohľadu na typ prehliadača a zariadenia na ktorom sa web stránka zobrazuje. Zaujímavá je aj z pohľadu prehliadačov pre zrakovo postihnutých, prípadne prehliadačov z vypnutými obrázkami alebo JavaScriptom.

Sitemap.xml - súbor by mal obsahovať odkazy na web stránky a podstránky, ktoré by vyhľadávače nemuseli nájsť samé.